ICAFIS - Điều phối viên Quốc gia cho dự án: "Hỗ trợ nông dân trong quá trình chuyển đổi"

Tài trợ: Tổ chức sáng kiến thương mại bền vững Hà Lan (IDH)

Thời gian dự án: 1/1/2013 – 31/12/2015

Mục tiêu: Nhu cầu thế giới về tôm nuôi đang tăng lên. Nhà bán lẻ và người mua muốn làm hài long khách hàng và tránh những suy nghĩ tiêu cực. Tổ chức IDH đã khởi động Quỹ hỗ trợ Nông dân trong quá trình chuyển đổi (FIT Fund) để hỗ trợ người dân thực hiện những phương thức nuôi trồng bền vững hơn đáp ứng các yêu cầu mua và hỗ trợ ngành thông qua việc cải thiện cách hành xử với môi trường và xã hội.

Share: 

Tin tức khác