Hội thảo tham vấn “Chính sách tài chính khuyến khích phát triển chuỗi liên kết thủy sản trong bối cảnh Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do”

Sáng ngày 22/9/2017, tại TP.Cần Thơ, đã diễn ra Hội thảo tham vấn “Chính sách tài chính khuyến khích phát triển chuỗi liên kết thủy sản trong bối cảnh Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do”. Hội thảo do Oxfam và đối tác Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nuôi trồng và khai thác Thủy sản bền vững tại Việt Nam (ICAFIS) phối hợp cùng Học viện Tài chính – Bộ Tài chính, Hiệp hội cá tra (VINAPA), Viện chính sách chiến lược ngân hàng Nhà nước tổ chức. 


 

Tham dự hội thảo là các nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà quản lý đến từ các viện, trường, Sờ ban ngành và đại diện các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Ông Vũ Khắc Liêm - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính phát biểu khai mạc hội thảo


Toàn cảnh hội thảo

 Mục tiêu Hội thảo nhằm thúc đẩy và tạo điều kiện cho người nuôi và doanh nghiệp ngành tôm tiếp cận nguồn vốn tái cơ cấu nông nghiệp và đảm bảo liên kết bền vững. Tại hội thảo đại biểu đã nghe phát biểu của lãnh đạo Bộ Tài chính và các tham luận như “Báo cáo sơ bộ kết quả nghiên cứu “Chính sách tài chính khuyến khích phát triển chuỗi liên kết thủy sản trong bối cảnh Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)” của TS.Trần Ngọc Hùng – Trường CBQL Nông nghiệp và PTNT I – BỘ NN&PTNT; Tham luận “Phát triển chuỗi liên kết thủy sản thực trạng và giải pháp” do đại diện Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản trình bày; Tham luận “Cho vay theo chuỗi giá trị thủy sản: thực trạng và giải pháp cải thiện”. Ngoài ra, đại biểu tham dự hội thảo và ban diễn giả (bao gồm: lãnh đạo Bộ Tài chính, lãnh đạo Bộ NN&PTNT, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hội nghề các tra Việt Nam, Hiệp hội cá tra, đại diện nhóm nghiên cứu chính sách) đã cùng đội thoại về chính sách tài tài chính khuyến khích phát triển chuỗi liên kết thủy sản trong bối cảnh Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương.


PGS.TS Đỗ Thị Phi Hoài, Học Viện Tài chính - Bộ Tài chính báo cáo đề dẫn mục tiêu chương trình hội thảo


TS.Trần Ngọc Hùng – Trường CBQL Nông nghiệp và PTNT I – Bộ NN&PTNT trình bày tham luận

 Hội thảo là một hoạt động của dự án “Phát triển chuỗi giá trị sản xuất tôm bền vững và công bằng tại Việt Nam (SusV)” do Liên minh Châu Âu tài trợ. Trong khuôn khổ dự án này, Oxfam và ICAFIS phối hợp cùng Viện Nghiên cứu chính sách NHNH đã thực hiện nghiên cứu về thực trạng và tiềm năng phát triển cho vay theo chuỗi giá trị tôm tại 03 tỉnh: Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau. Từ đó, nhóm nghiên cứu đề xuất các gói giải pháp về mặt hành lang pháp lý, định chế tài chính, vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp và các bên liên quan bao gồm các viện nghiên cứu, các tổ chức xã hội nghề nghiệp và cơ quan quản lý địa phương nhằm thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị tôm bền vững công bằng. Đồng thời, xây dựng bộ tiêu chí cho vay theo chuỗi giá trị tôm và tổ chức tham vấn để thống nhất ý kiến nhằm hiện thực hóa việc triển khai.

Oxfam là một tổ chức phát triển trên toàn thế giới huy động sức mạnh và tiếng nói của người d6an chống lại nghèo đói, bất bình đẳng và bất công. Oxfam là một khối liên minh quốc tế gồm 20 tổ chức khác nhau hoạt động trên hớn 90 quốc gia. Tại Việt Nam, Oxfam là một trong những tổ chức phi chính phủ quốc tế (INGO) hàng đầu, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển nông thôn, hỗ trợ nhân đạo và giảm thiểu thiên tai, rủi ro, phát triển xã hội dân sự và tăng cường năng lực cho cộng đồng dân tộc thiểu số và phụ nữ.

Thiên Trang - http://canthostnews.vn 

 

Share: 

Tin tức khác