GRAISEA Sóc Trăng: GALS CON ĐƯỜNG MƠ ƯỚC TRONG NUÔI TÔM

Trong khuôn khổ dự án Tăng cường Bình đẳng giới trong chuỗi giá trị tôm tỉnh Sóc Trăng- GRAISEAdo Tổ chức OXFAM Việt Nam và Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nuôi trồng và Khai thác Thuỷ sản Bền vững (ICAFIS) thuộc Hội nghề cá Việt Nam thực hiện. Tiếp nối “con đường mơ ước trong nuôi tôm” từ ngày 17 đến  23 tháng 02 năm 2017, tại Sóc Trăng, ICAFIS phối hợp với các đối tác địa phương Chi cục Thuỷ sản tỉnh Sóc Trăng và Hội phụ nữ tỉnh Sóc Trăng  triển khai các khóa đào tạo giảng viên và đào tạo chuyên sâu về Hệ thống học hỏi và thực hành giới (GALS) trong chuỗi giá trị tôm tỉnh Sóc Trăng.

 

Khóa 1: Đào tạo Giảng viên về Hệ thống học hỏi và thực hành giới (GALS) trong chuỗi giá trị tôm tỉnh Sóc Trăng.

Khoá tập huấn có sự tham dự của hơn 20 chị em phụ nữ là những cán bộ nằm trong Hội phụ nữ của các xã thuộc huyện Mỹ Xuyên, cán bộ của Chi cục Thuỷ sản, Hội phụ nữ tỉnh Sóc Trăng và cán bộ nòng cốt của dự án. Mục tiêu của khoá tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho các cán bộ của hội phụ nữ các xã. Chương trình tập huấn được chia làm hai phần trong đó phần 1 do Giảng viên là cán bộ của ICAFIS hướng dẫn học viên các công cụ trong bộ thực hành giới (GALS) và phần 2 là thực hành của học viên. Trong phần thực hành, các học viên được thay phiên nhau để điều hành một khoá thực hiện các công cụ, trong đó điển hình là công cụ cây cân bằng giới và cây thách thức hành động. Đây là một phần quan trọng của khoá tập huấn nhằm nâng cao khả năng giảng và đứng lớp của các học viên. Kết thúc khoá tập huấn, tất cả các học viên đều hiểu đươc các công cụ và một số học viên có khả năng trong việc hướng dẫn thực hiện các công cụ và điều hành lớp khá tốt. Đây được coi như là bước tiến quan trọng của dự án trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ nòng cốt tại mỗi xã.

 Khóa 2:Hệ thống học hỏi và thực hành giới (GALS) trong chuỗi giá trị tôm tỉnh Sóc Trăng choc Hợp tác Xã

Khoá tập huấn tại các THT/HTX có sự tham gia của trên 50 người dân là những cặp vợ chồng tại địa phương. Theo kế hoạch của dự án, bước đầu sẽ giới thiệu và thực hiện các công cụ về giới cho các hộ gia đình.

Công cụ viên kim cương giúp các cặp vợ chồng hiểu biết về các sở thích sở ghét của nhau.

Công cụ cây cân bằng giới phân tích thực trạng để các cặp vợ chồng  nhìn thấy thực trạng phân công công việc, quyết định chi tiêu của gia đình mình, hiện đã cân bằng chưa, đang nghiệng về bên nào,cần làm gì để thay đổi.

Công cụ con đường mơ ước xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế gia đình, nêu ra những điểm thuận lợi để tiếp tục thực hiện, những điểm chưa hài lòng cùng sử dụng công cụ cây thách thức để phân tích tìm nguyên nhân, giải pháp. Đưa ra các cam kết cụ thể ( Làm gì? Ai làm? Bao giờ làm?)

Đây là bước quan trọng đầu tiên mà các cán bộ dự án cần thực hiện tốt. Từ đó, phát triển xây dựng đến các THT/HTX.

Quá trình triển khai khoá tập huấn, mặc dù các hộ gia đình vẫn còn khá bỡ ngỡ nhưng sự tham gia của họ là khá nhiệt tình.

Trong năm 2017 dự án sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác địa phương triển khai sâu, rộng công cụ GALS từng bước hỗ trợ hộ gia đình nuôi tôm đạt được “con đường mơ ước trong nuôi tôm”.

ICAFIS

Share: 

Tin tức khác