Đối thoại SusV - EURATIP

Trong khuôn khổ dự án SusV do tổ chức Oxfam tại Việt Nam và Trung tâm ICAFIS phối hợp thực hiện được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu. Ngày 28 tháng 11 năm 2018 tại Brussel- Bỉ sẽ diễn ra chương trình Đối thoại "Đối thoại EU-Việt Nam vì sự phát triển bền vững sản xuất và thương mại ngành tôm".  Thành phần tham dự bao gồm thành phần kinh tế nhà nước, khu vực kinh tế tư nhân, các tổ chức xã hội, các NGO, các nhà sản xuất tại Việt Nam và EU. Mục đích của buổi đối thoại nhằm thảo luận về việc tuân thủ các quy định trong vấn đề liên quan đến sản xuất và thương mại của ngành tôm. 

ICAFIS

Share: 

Tin tức khác