Diễn đàn @ TÔM - NƠI HỘI TỰU VÀ CHIA SẼ VỀ KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÀNH TÔM VIỆT

Tôm nước lợ là đối tượng chủ lực của ngành thủy sản Việt nam, có vai trò quan trọng đối với kinh tế, xả hội, đặc biệt là các tỉnh ven biển. Kinh ngạch xuất khẩu tôm nước lợ chiếm 45% tổng kinh ngạch xuất khẩu thủy sản, là sản phẩm tìm năng và lợi thế để phát triển ngành thủy sản trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay. Tuy nhiên, hiện nay cho thấy ngành sản xuất tôm đang gặp nhiều khó khăn trong sản xuất: i) giá thành sản xuất cao; ii) lạm dụng thuốc hóa chất, bơm chích tạp chất; iii) cơ sở hạ tầng chưa đảm bảo, công nghệ vùng nuôi tôm hạn chế; iv) sản xuất nhỏ lẽ manh mún; v) dịch bệnh và biến đổi khí hậu…Nhằm có định hướng và chia sẽ kinh nghiệm cũng như giả pháp để phát triển hơn nữa ngành sản xuất tôm, thúc đẩy người nuôi sản xuất theo hướng bền vững co trách nhiệm với môi trường và xã hội. Áp dụng các mô hình nuôi tôm bền vững thân thiện với môi trường. Ngày 4-5/5/2017 Sở NN&PTNT Bạc Liêu phối hợp Trung TNKN Quốc Gia, Tổng cục Thủy sản, Trung tâm hợp tác quốc tế nuôi trồng và khai thác thủy sản bền vững tổ chức Diễn đàn Khuyến Nông @ Nông nghiệp “Phát Triển Nuôi Tôm Thâm Canh Đạt Hiệu Quả Cao và Bền Vững”.

Diễn đàn có hơn 270 đại biểu tham gia gồm: Tổng cục Thủy sản, Trung Tâm KN Quốc Gia, Sở NN&PTNT Bạc Liêu, Chi cục Thủy sản và Trung tâm Khuyến Nông cùng hơn 200 người nuôi tôm đến từ 8 tỉnh nuôi tôm vùng ĐBSCL, các công ty giống và thuốc hóa chất thủy sản Công ty TNHH SX&TM Trúc Anh, Công ty Cổ phần Việt Út, Công ty TNHH Bayer, Công ty Đại An, Công ty Bee Việt, Công ty Anbio, Công ty Lasan và WWF.

Qua Diễn đàn các đại biểu đã nắm được những định hướng và khó khăn thực tại của ngành tôm, các biện pháp kỹ thuật hiệu quả nhằm sản xuất tôm theo hướng bền vững. Chia sẽ những quy trình nuôi tôm theo hướng bền vững giảm sản phẩm độc hại cho môi trường, tạo điều kiện nuôi tôm ổn định bền vững, tạo ra sản phẩm tôm sạch, giúp nâng cao giá thành. Qua đó thúc đẩy liên kết phát triển ngành tôm tác động phát triển về kinh tế - xã hội – môi trường. 

Tại Diễn đàn các hộ nuôi đã chia sẽ kinh nghiệm nuôi và những mô hình nuôi hiệu quả. Qua đó đại diện hộ nuôi đã đề xuất những giải pháp để phát triển ngành tôm như: tăng cường quản lý giống sạch bệnh, quản lý chất lượng tôm thành phẩm tránh bơm tạp chất, hỗ trợ vay vốn nhằm phát triển sản xuất, giá bán quản lý chặt chẽ hơn tránh ép giá….

Thế Diễn - ICAFIS

Share: 

Tin tức khác