ICAFIS - SusV: Công ty VINACLEANFOOD xây dựng chuỗi liên kết tôm sạch và bền vững.