Đối thoại xây dựng liên kết chuỗi tôm VINACLEANFOOD - HTX tại Sóc Trăng