SỔ TAY HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH LUẬT LAO ĐỘNG 2019 TRONG NGÀNH THUỶ SẢN

Năm xuất bản: 

04/07/2022
Cuốn sổ tay này được một số chuyên gia thuộc ngành lao động và thủy sản soạn thảo với lời văn đơn giản nhất, lược trích nội dung pháp luật cơ bản nhất, cần thiết nhất và chú trọng tới các hành động và công việc thực tiễn để người người sử dụng lao động và người lao động dễ hiểu và dễ thực hiện.
Để xem chi tiết báo cáo vui lòng bấm:
Xem báo cáo [0]
Để tải tài liệu vui lòng bấm:

Tài liệu cùng loại