ICAFIS - KTV HỘI THẢO CHIA SẺ KINH NGHIỆM THỰC HÀNH TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI TRONG NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM