ICAFIS - Thúc đẩy thực hành trách nhiệm xã hội về môi trường điều không thể bỏ qua trong thủy sản

Tác giả: 

ICAFIS

Năm xuất bản: 

09/11/2015
Trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp (CSR) hiện nay đang là một tiêu chí đánh giá quan trọng cho sự phát triên của Doanh nghiệp. Việc thực hành trách nhiệm xã hội đảm bảo cho sự phát triên bền vững bởi kết hợp hài hòa ba yếu tố môi trường – xã hội – kinh tế. Thủy sản làm một trong 5 ngành hàng có giá trị kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của nước ta hiện nay. Trong những năm gần đây, sản lượng của ngành đã có những bước phát triển nhanh chóng, cả trong khai thác và nuôi trồng thủy sản. Trong giai đoạn từ 1985 đến 2008 sản lượng ngành thủy sản đã tăng gần 4 lần từ 1.16 triệu tấn lên 4.6 triệu tấn. Trong đó, khai thác hải sản tăng 2.4 lần, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 3.8%/năm; nuôi trồng thủy sản tăng lên gần 8.8 lần, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10%/năm (Bộ NN&PTNT, 2009). Tính đến năm 2014 Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 6.3 triệu tấn, giá trị xuất khẩu đạt mức kỷ lục 7.92 tỷ USD. Sản phẩm thủy sản hiện nay có mặt tại 164 quốc gia trên thế giới (TCTS, 2014). Phát triển kinh tế thủy sản đã thu hút lao động từ khoảng 800 nghìn người năm 1991 tăng lên 3.4 triệu người năm 2000 và đạt 4.7 triệu người năm 2014 (VINAFIS). Bên cạnh những thành quả đạt được, ngành thủy sản Việt Nam đã và đang phải đối mặt với nhiều vấn đề, trong đó môi trường luôn là thách thức lớn nhất đặt ra trong chuỗi cung ứng thủy sản Việt Nam. Điều này có thể ảnh hưởng xấu đến uy tín và chất lượng thủy sản Việt Nam khi bán ra thị trường thế giới.
Để xem chi tiết báo cáo vui lòng bấm:
Xem báo cáo [0]
Để tải tài liệu vui lòng bấm:

Tài liệu cùng loại