Hội thảo Khởi động Dự án “Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị Ngao tại Việt Nam (SBCV)

      Sản xuất và chế biến nghêu là nguồn sinh kế quan trọng, góp phần cải thiện thu nhập và kinh tế cho hàng triệu nông hộ sản xuất quy mô nhỏ tại Việt Nam. Sự phát triển của ngành sản xuất và chế biế, xuất khẩu nghêu đã mang lại nhiều giá trị về mặt kinh tế vùng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của ngành nghêu. Tác động của môi trường, sự quản lý thiết chặt chẽ, chưa có liên kết giữa các bên tham gia là những vấn đề đang tồn tại. Chính điều này đã ảnh hưởng tiêu cực tới chất lượng, khả năng truy xuất nguồn gốc của sản phẩm và làm giảm sức cạnh tranh của mặt hàng nghêu của Việt Nam trên thế giới.

      Được sự tài trợ của Liên minh châu Âu trong khuôn khổ chương trình Sản xuất và tiêu dùng bền vững, Oxfam tại Việt Nam hợp tác với Trung tâm hợp tác quốc tế nuôi trồng và khai thác thủy sản bền vững (ICAFIS), Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) triển khai dự án “Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị nghêu ở Việt Nam (SBCV)” kéo dài trong 4 năm (2018 - 2022) tại 3 tỉnh: Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh. Dự án được thực hiện với mục tiêu góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững tại Việt Nam thông qua nâng cao năng lực và hiệu quả kinh doanh của người sản xuất quy mô nhỏ, các công ty chế biến theo tiêu chuẩn bền vững, thúc đẩy tiếp cận thị trường, môi trường chính sách thuận lợi cho phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp lồng ghép các nguyên tắc sản xuất bền vững.

      Trong khuôn khổ dự án, Trung tâm ICAFIS phối hợp cùng Tổ chức Oxfam tại Việt Nam và Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội thảo khởi động dự án. Nhằm giới thiệu tổng quan về dự án với các bên liên quan, từ đó thống nhất và đồng thuận giữa các bên về mục tiêu, phương pháp tiếp cận và cơ chế quản lý điều phối dự án. Ngoài ra, Hội thảo cũng tạo không gian cho các bên cùng thảo luận phương thức hợp tác, liên kết và huy động các nguồn lực nhằm đạt mục tiêu chung.

Thời gian: 08.00 – 12.00  ngày 31 tháng 5 năm 2018

Địa điểm: TTC Palace  - 16 Hai Bà Trưng, Phường 1, TP. Bến Tre

Mục đích: - Giới thiệu tổng quan về dự án với các bên liên quan và những định hướng về mục tiêu, phương pháp tiếp cận hoạt động của dự án trong 4 năm thực hiện.

- Tham khảo ý kiến cùng các bên, thảo luận phương thức hợp tác, liên kết và huy động các nguồn lực nhằm đạt mục tiêu chung.

Thành phần

Hội thảo diễn ra với sự tham dự của đại diện Bộ NN&PTNT; Tổng cục Thủy sản, Hội nghề cá Việt Nam (VINAFIS), Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nuôi trồng và Khai thác Thủy sản bền vững (ICAFIS), Tổ chức Oxfam tại Việt Nam, Viện nghiên cứu, các Sở NN&PTNT, Chi cục Thủy sản, Trung tâm Khuyến Nông trong khu vực ĐBSCL, Doanh nghiệp và các HTX, người nuôi nghêu tại ĐBSCL.

Để đăng ký và biết thêm thông tin xin liên hệ:

Cô Nguyễn Thị Thanh Tùng-cán bộ dự án. 

Email: tung.nguyen@icafis.vn 

Điện thoại: 0234.7245121

Share: 

Tin tức khác