Doanh nghiệp và câu chuyện trách nhiệm xã hội

Tác giả: 

ICAFIS

Năm xuất bản: 

07/16/2015
Trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp (CSR) là một vấn đề không hề mới nhưng vẫn giữ nguyên tính hấp dẫn đối với toàn xã hội. Đó là câu chuyện chung của toàn Thế giới và là câu chuyện của Việt Nam Hiện nay, Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp được coi như là cam kết của Doanh nghiệp về đạo đức kinh doanh, minh bạch trong sản xuất và nâng cao thương hiệu. Thực hành trách nhiệm xã hội đóng góp vào phát triển kinh tế bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động và gia đình họ, cộng đồng địa phương và xã hội nói chung. Đó chính là việc cân bằng của ba yếu tố Kinh tế - Xã hội - Môi trường. ICAFIS - Corporate social responsibility in fisheries (CSR)
Để xem chi tiết báo cáo vui lòng bấm:
Doanh nghiệp và Câu chuyện Trách nhiệm xã hội

Tài liệu cùng loại