{ICAFIS_GRAISEA 2} Thư mời báo giá

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

(V/v lựa chọn đơn vị thiết kế phầm mềm Tập huấn và kiểm tra về An toàn lao động, an sinh xã hội và an toàn vệ sinh thực phẩm cho công nhân nhà máy chế biến thuỷ sản ) 

Được sự đồng ý của Ban giám đốc Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nuôi trồng và Khai thác Thuỷ sản Bền vững  (ICAFIS), Ban quản lý dự án Tăng cường Bình đẳng giới và Đầu tư kinh doanh nông nghiệp có trách nhiệm tại Đông Nam Á – giai đoạn 2 (Graisea 2) tổ chức chào giá cạnh tranh lựa chọn đơn vị thiết kế phầm mềm Tập huấn và kiểm tra về An toàn lao động, an sinh xã hội và an toàn vệ sinh thực phẩm cho công nhân nhà máy chế biến thuỷ sản với nội dung cụ thể như sau:

1. Địa điểm thực hiện: Tổ chức học tập và kiểm tra theo hình thức trực tuyến  cho người lao động trong nhà máy chế biến thuỷ sản.

2. Hình thức chào giá: Xét bảng ngân sách dự kiến

3. Nguồn vốn: Dự án Graisea 2

4. Hình thức thanh toán: Theo quy định tài chính của dự án Graisea 2

5. Yêu cầu đối với đơn vị thiết kế:

- Đơn vị có chức năng kinh doanh ngành nghề về thiết kế phần mềm, đặc biệt có kinh nghiệm xây dựng phần mềm ứng dụng liên quan đến ngành Nuôi trồng, chế biến Thuỷ sản. 

Phần mềm được thiết kế phù hợp với việc giảng dạy và học tập, kiểm tra của giảng viên và học viên. 

-  Nội dung dự kiến xây dựng: 

+ Học trực tuyến, thi trực tuyến (bao gồm chức năng đảo câu hỏi, dự kiến 100 câu hỏi và 30 bộ đề)

+ Cấp chứng chỉ online cho học viên. 

- Báo giá được gửi trực tiếp bằng EMS hoặc gửi qua email theo địa chỉ như cuối thư. 

Đơn vị trúng thầu được tham gia gói thiết kế phầm mềm Tập huấn và kiểm tra về An toàn lao động, an sinh xã hội và an toàn vệ sinh thực phẩm cho công nhân nhà máy chế biến thuỷ sản như đã nêu trên.

Trung tâm ICAFIS và Ban quản lý dự án Graisea 2 trân trọng kính mời các đơn vị trong nước có đủ điều kiện về chức năng và năng lực tham gia gói công việc này. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ báo giá: 

+ Thời gian: Từ ngày 07/01/2022 giờ đến 17giờ ngày 15/01/2022.

Báo giá được nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm ICAFIS, số 10 Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. 

Hoặc qua địa chỉ maillap.dinhxuan@icafis.vn (Ông Đinh Xuân Lập, số điện thoại: 0985024307); hoặc trang.nguyenngoc@icafis.vn (Cô Nguyễn Thị Ngọc Trang, điện thoại: 0935904162)

Lưu ý: Hồ sơ báo giá bao gồm:

+ Hồ sơ năng lực của đơn vị thiết kế.

+ Bảng tính giá 

+ Biện pháp thực hiện.

Rất mong nhận được sự hợp tác của các đơn vị.

Trân trọng kính chào.

 

                                                                                                       P.GIÁM ĐỐC

 

                                                                                                                   Th.s. Đinh Xuân Lập

Share: 

Tin tức khác